Czech   l   English   l   Deutsch
Úvodní stránka

Ostatní pořady

Dokumentární film

Dokumentární pořady, se řadí u většiny diváků k nejpopulárnějším pořadům. Dalo by se říci, že si našly své místo ve všech věkových skupinách a stále přitahují větší a větší množství diváků.
Výhodou dokumentárního filmu je, že není natolik ovlivněn komerční sférou, aby přinášel skreslený pohled události, může však do určité míry vyjadřovat pocity a emoce jeho tvůrců v průběhu natáčení. Ty však musí být podloženy faktem a diváka musí zaujmout a vzdělávat.
V našem archivu můžete nalézt spoustu těchto pořadů, s různým žánrem a tématikou. Patří sem mimo jiné záznamy koncertů, ať již vážné, populární či rockové hudby, dále významné události pořádané státními, či církevními institucemi, nebo cestopisné pořady, zaměřené na kulturní a církevní památky jižní Evropy.

Videoprezentace měst

Mezi velmi kreativní propagační řešení patří videoprezentace. Ta může obsahovat jak historický vývoj města, tak jeho současnost. Dále může obsahovat kulturní památky, významné architektonické skvosty, okolní přírodu, kulturní vyžití – divadla, kina, muzea… V neposlední řadě může taky zdůraznit sportovní a rekreační vyžití.
Samozřejmostí zůstává možnost cizojazyčné mutace a tvorba multimediálního CD/DVD. V současné době jsme schopni dodat veškeré pořady ve více jak  patnácti mutacích. Cz, Sk, En, De, Sk, Pl, I, Fr, Rus, Hu, Bg, Hr, Slo, Ua, E, … Většínu těchto mutácí dabujeme přímo u nás, případně v našich partnerských studiích dané země.
Tento film lze využít k prezentaci vašeho města nejen při konání veletrhů s cestovním ruchem, ale i při získávání dotací, své uplatnění nalezne také při projekci v info centrech, případně webu.
Rovněž pro města, ale i menší obce a regiony provádíme záznamy kulturních a jiných významných společenských akcí. Spadá sem například slavnostní otevření různých budov, hody, jízda králů, masopust a jiné folklórní slavnosti.
Pro tyto události vám můžeme nabídnout smlouvu o komplexní péči, která může být v různém rozsahu. Zajistí vám celoroční dokumentaci všech významných událostí, které budete pořádat. Výhodou komplexní péče je zvýhodněná a stabilní cena oproti jednotlivým opakovaným zakázkám. Dále záruka příjezdu kameramana do 24 hod. na vámi požadované místo.